Lễ ra mắt CLB các môn văn hóa - TDTD năm học 2017 - 2018

CLB nơi chia sẻ những kinh nghiệm học tập cũng như các trải nghiệm thực tế.