Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của Hiệu trưởng

Tài liệu đính kèm: Tải về

Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; thực hiện Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2017 - 2018; Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018; Quyết định số 1921/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Công văn số 3718/BGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 – 2018;

Công văn số: 1316/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Công văn số: 1317/SGDĐT-CTTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc;

Căn cứ việc làm cụ thể trong thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, nhà trường đã đăng ký 2 nội dung: “Giải pháp cùng cố lại cơ sở vật chất cũ đã xuống cấp nghiêm trọng trong thời gian chờ xây dựng ngôi trường mới khoảng 3 năm mới hoàn thành (năm học 2017-2018)”và “Xây dựng lại ngôi trường nền nếp, kỷ cương nhằm nâng cao chất lượng dạy học và nuôi dưỡng”

Căn cứ tình hình thực tế và biên chế đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường.

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 88
Năm 2022 : 3.331